2018.05.06. MTE Közgyűlés

2018.05.06. MTE Közgyűlés

kozgyules_mte

Szeretettel meghívjuk Magyar Turista Egyesület évi rendes küldött Közgyűlésére 2018. május 6án, vasárnap 1o óra 30 perckor (1/2 11 órakor), Dobogókőn, a báró Eötvös Loránd menedékházba. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést 11 órakorhívjuk össze, amely az eredeti napirendi pontokkal, a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A Közgyűlés nyilvános, arra minden egyesületi tagot várunk, de szavazati joga – alapszabályunk értelmében csakis az osztályok által delegált küldötteknek van. (Az osztályok a 2017. év december 31-ig érvényesített tagdíjbefizetések alapján számolt minden megkezdett 10 fő után delegálhatnak egy küldöttet, azok közül, aki befizették a 2017. évi tagdíjat.)

A közgyűlés napirendi pontjai:

 1. Elnöki megnyitó, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezetők és hitelesítők megválasztása, majd a napirendi pontok elfogadása.
 2. Elnöki beszámoló, előadó: Schőnviszky László elnök.
 3. Az osztályok, asztaltársaságok és a bizottságok vezetőinek 2017. évi beszámolója: Baloghné Szentirmay Judit, Beck László, Bodnár László, Dobozi Róbert, Gáspár Dóra, Kassai Kálmán, Koleszár György, Kovács Zoltán, Mátyus Attila, PásztorLajos és Schőnviszky László.
 4. A báró Eötvös Loránd menedékházunk felújításai és tevékenységek a házban, előadó: Mátyus Attila szakmai alelnök.
 5. Az egyesület gazdálkodása, azaz a közhasznúsági jelentés számszaki ismertetése, előadó: Schőnviszky László elnök.
 6. Az Ellenőrző Bizottság jelentése, előadó: Gáspár Dóra a bizottság elnöke.
 7. A 2017. évi pénzügyi mérleg elfogadása előadó: Schőnviszky László elnök.
 8. A 2018. évi költségvetési terv ismertetése és elfogadása, előadó: Schőnviszky László elnök.
 9. Németh Lehel Ellenőrző Bizottság (EB) tag betegsége miatt lemond, új tagot kell választanunk. A Számláló és a Jelölő Bizottság vezetője Várday Györgyné (telefon: +36-1-246-6923, email: vardayedit@gmail.com), kérem neki adjátok meg, hogy kit javasoltok EB tagnak.
 10. Egyebek.
 11. Elnöki zárszó.

Budapest, 2018. április 6.

Schőnviszky László

MTE elnök

Book your break