Az MTE szervezete

A Magyar Turista Egyesület működése

A Magyar Turista Egyesület egy olyan szervezet, ahol a gyakorlati munka az egyes osztályok keretei közt folyik. Az osztályok alulról szerveződnek, tagjaikat a hasonló érdeklődésen túl lakóhelyi és/vagy baráti kapcsolat tartja össze. Élükön az osztály választott vezetője áll, működésük a teljes autonómia jegyében zajlik. Maguk állítják össze programjaikat, döntenek a tagfelvételről, megállapítják az osztály tagdíjának mértékét, gazdálkodnak saját tagdíjbevételükkel.

Az egyesület elnöksége hangolja össze munkájukat, szükség szerint képviseli érdekeiket, kapcsolatot tart a társszervezetekkel, és gondoskodik a jogszerű, törvényes működésről. Ebben a munkájában segíti a független Ellenőrző Bizottság, és szükség esetén tanácsaival támogatja a Választmány.

Az MTE elnöksége

Schőnviszky László
elnök
Vuray Villő
ügyvezető alelnök
Mátyus Attila
szakmai alelnök

Dobogókői Osztály

Zsitvay Asztaltársaság

Kálmán Asztal Hóvirággal

Kentner Antal Osztály – „Siketek Osztálya”

Szentendrei Osztály – HÓD HTE

Kosbor Osztály

Esztergomi Osztály

Pomázi Osztály

Nagykovácsi Osztály

Levélőrség Osztály

Alsó-Zagyva Vidéki Turisztikai Osztály

Orosházi MW Osztály

Letölthető dokumentumok

Book your break