Az MTE szervezete

A Magyar Turista Egyesület működése

A Magyar Turista Egyesület egy olyan szervezet, ahol a gyakorlati munka az egyes osztályok keretei közt folyik. Az osztályok alulról szerveződnek, tagjaikat a hasonló érdeklődésen túl lakóhelyi és/vagy baráti kapcsolat tartja össze. Élükön az osztály választott vezetője áll, működésük a teljes autonómia jegyében zajlik. Maguk állítják össze programjaikat, döntenek a tagfelvételről, megállapítják az osztály tagdíjának mértékét, gazdálkodnak saját tagdíjbevételükkel.

Az egyesület elnöksége hangolja össze munkájukat, szükség szerint képviseli érdekeiket, kapcsolatot tart a társszervezetekkel, és gondoskodik a jogszerű, törvényes működésről. Ebben a munkájában segíti a független Ellenőrző Bizottság, és szükség esetén tanácsaival támogatja a Választmány.

Az MTE elnöksége

Vuray Villő
ügyvezető alelnök
Zdolik Krisztina
igazgatási alelnök
Mátyus Attila
szakmai alelnök
Nagy Péter
háznagy (alelnök)
Schőnviszky László
tiszteletbeli elnök

Alba Túrakör

Alsó-Zagyva Vidéki Turisztikai Osztály

Börzsöny és Sí Osztály

Budai-hegység Osztály

Dobogókői Osztály

Esztergomi Osztály

Kálmán Asztal Hóvirággal

Kentner Antal Osztály – „Siketek Osztálya”

Kosbor Osztály

Nagykovácsi Osztály

Pomázi Osztály

Szentendrei Osztály – HÓD HTE

Zsitvay Asztaltársaság

Letölthető dokumentumok

Book your break