Visszanéző

Visszanéző

VISSZANÉZŐ 2013 IV.

Idei utolsó visszanézőnk most nem is valóságos visszanéző. Az elmúlt évek során számos olyan kép gyűlt össze, amelyek valami miatt kimaradtak az összeállításokból. Ezek közül válogattam ki egy csokorra valót, remélve, hogy érdemesek a figyelemre. Bal oldali képünk az egykor a Kriván tetején állott, 1850 körül emelt emlékművet mutatja. Az ezt követő évtizedekben, a Magyarországi … Részletek VISSZANÉZŐ 2013 IV.

VISSZANÉZŐ 2013 III.

170 esztendeje, 1843. augusztus 11-én született Alsókubinban id. dr. Szontagh Miklós. Az egyébként jogász papa afféle füvesember lévén, gyógynövény-gyűjtő útjaira fiát is magával vitte – akaratlanul is turistát nevelve belőle. 1868-ban orvossá avatták, és Budapesten kapott közkórházi állást. A bezártság, a nagyvárosi klíma egészségét aláásta, ezért tüdejét is gyógyítandó, Korotnyica-fürdőn, majd Ótátrafüreden vállalt fürdőorvosi állást. … Részletek VISSZANÉZŐ 2013 III.

VISSZANÉZŐ 2013 II.

370 esztendeje, 1634. május elsején született id. Buchholz György, a Magas-Tátra kutatója a Sáros vármegyei Kisszebenben. A wittenbergi egyetemről hazatérve több felvidéki városban tanított és lelkészkedett. Természettudományos érdeklődése vitte a Magas-Tátrába, annak több csúcsán is járt. Elsőként írta le a hegység növényzeti öveit: a rét, az erdő, a törpefenyő és a sziklák régióját. A Szalóki-csúcs … Részletek VISSZANÉZŐ 2013 II.

VISSZANÉZŐ 2013 I.

Százötven esztendeje, 1863. február 12-én született Jobbágyiban Jász Géza. Gimnáziumi tanulmányait a fővárosban végezte, a természettudományok iránti vonzalma a tanári pálya felé hívogatta. Ám a család anyagi gondjai miatt kereső foglalkozás után kellett néznie, amit a Magyar Földhitelintézetnél talált meg. Az apró-cseprő kereskedelmi teendők azonban szellemét nem kötötték le, szívesen foglalkozott tudományfilozófiai kérdésekkel.    A Magyar … Részletek VISSZANÉZŐ 2013 I.

VISSZANÉZŐ 2012 IV.

200 esztendeje, október 24-én, Marcaliban született Tóth Ágoston. Tanulmányait a bécsi katona mérnöki akadémián végezte, fiatal mérnökként részt vett az Osztrák-Magyar Monarchia második katonai felmérésében. A szabadságharcban vállalt aktív szerepéért először halálra ítélik, majd az ítéletet húszévi várfogságra változtatják. Nyolc év után, amnesztiával szabadult, és a keszthelyi Georgikon tanára lett. A kiegyezést követően a közlekedési minisztérium … Részletek VISSZANÉZŐ 2012 IV.

VISSZANÉZŐ 2012 III.

120 esztendeje, júliusában olvashattuk a Turisták Lapjában: „A Magyar Turista Egyesület Budapesti Osztálya két nagyobb feladat megoldására van hivatva. Egyik a főváros természeti szépségekben bővelkedő vidékének feltárása és megismerése, a másik, hogy az érintkezést az egyes vidéki osztályok közt elősegítse. Ez utóbbi cél lebegett e lőttünk akkor is, midőn elhatároztuk, hogy az Alpeseknek Vasmegyében levő ágait … Részletek VISSZANÉZŐ 2012 III.

VISSZANÉZŐ 2012 II.

210 esztendeje, 1802-ben jelent meg az első nyomtatott térkép és leírás a Baradla barlangról. Készítője Gömör-Kishont vármegye tiszti földmérője, Raisz Keresztély volt. 1766-ban Toporcon született, tanulmányait a pesti mérnöki intézetben fejezte be. Nevéhez fűződik a Torna völgyét Rozsnyóval összekötő út megépítése. A barlangot 1801-ben mérte föl, térképe az akkor ismert két kilométernyi szakaszt ábrázolja. Raisz … Részletek VISSZANÉZŐ 2012 II.

VISSZANÉZŐ 2012 I.

180 esztendeje, március 19-én a Pozsony vármegyei Szentgyörgyön született Vámbéry Ármin, Wamberger néven. Bár a helyi piarista    gimnáziumban csak hat osztályt tudott elvégezni (azt is szolgadiákként), kiemelkedő nyelvtehetsége révén 25 esztendős korára már vagy húsz, főleg keleti nyelvet sajátított el. Eötvös József anyagi támogatásával indulhatott 1857-ben első, Törökországba vezető útjára. Összeállította a német-török, török-német szótárt, … Részletek VISSZANÉZŐ 2012 I.

Visszanéző 2011 IV.

Jelen „Visszanéző” a szokásosnál kissé hosszabbra sikeredett. Előző alkalommal megígértem, hogy írok a Magyar Turista Egyesület megalakulásának történetéről, tekintve, hogy az végső soron százhúsz esztendeje fejeződött be. Azon a már emlegetett, klastromkúti kiránduláson fogant gondolat megvalósítása nem soká váratott magára. 1888. december 5-én küldetett szét a „Felhívás a Magyarországi Kárpát-Egyesület Budapesti Osztályának megalakítására”. Ebben megfogalmaztattak … Részletek Visszanéző 2011 IV.

Visszanéző 2011 III.

270 esztendeje, 1741. szeptember 20-án született minden idők egyik legnagyobb magyar világvándora, Jókai szerint „egy hírhedett kalandor a 18. századból”: gróf Benyovszky Móric. Katonacsalád sarja, jómaga is e pályán indult. Koholt felségsértési vádak alapján Mária Terézia megfosztotta birtokaitól, ezért fejét mentendő, Lengyelországban élő rokonaihoz menekült. Itteni bajtársai között vett részt az oroszok elleni háborúban, ám … Részletek Visszanéző 2011 III.