MTE közgyűlés – 2021.09.11.

MTE közgyűlés – 2021.09.11.

Szeretettel meghívjuk Magyar Turista Egyesület évi rendes küldött Közgyűlésére 2021. szeptember 11-én, szombaton 10 óra 30 perckor, Dobogókőn, a báró Eötvös Loránd menedékházba. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést 11 órakor hívjuk össze, amely az eredeti napirendi pontokkal, a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A Közgyűlés nyilvános, arra minden egyesületi tagot várunk, de szavazati joga – alapszabályunk értelmében – csakis az osztályok által delegált küldötteknek van. (Az osztályok közgyűlést megelőző év december 31.-ig MTE tagdíjat fizető létszáma alapján számolt minden megkezdett 10 fő után delegálhatnak egy küldöttet, a tagdíjat befizetettek közül.)

A közgyűlés napirendi pontjai:

 1. Elnöki megnyitó, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezetők és hitelesítők megválasztása, majd a napirendi pontok elfogadása.
 2. Elnöki beszámoló, előadó: Schőnviszky László elnök.
 3. Az osztályok, asztaltársaságok és a bizottságok vezetőinek 2020. évi beszámolója: Baloghné Szentirmay Judit, Beck László, Bodnár László, Gáspár Dóra, Kassai Kálmán, Koleszár György, Kovács Zoltán, Mátyus Attila, Pásztor Lajos és Schőnviszky László. Továbbá Tóth Zoltán a 2021-ben belépett Piliscsévi Osztály vezetője bemutatja osztályát.
 4. A báró Eötvös Loránd menedékházunk felújításai és tevékenységek a házban, előadó: Mátyus Attila szakmai alelnök.
 5. Az egyesület gazdálkodása, azaz a közhasznúsági jelentés számszaki ismertetése, előadó: Schőnviszky László elnök.
 6. Az Ellenőrző Bizottság jelentése, előadó: Gáspár Dóra a bizottság elnöke.
 7. A 2020. évi pénzügyi mérleg elfogadása előadó: Schőnviszky László elnök.
 8. A 2021. évi költségvetési terv, amely ismertetése már korábban megtörtént, de csak most lehet elfogadni, előadó: Schőnviszky László elnök.
 9. Az 5. MTE Hegyi Szent Bernát teljesítménytúra értékelése, előadó: Schőnviszky László elnök és Vuray Villő ügyvezető alelnök.
 10. Az MTE vezetőségének teljes tisztújítása (elnök, alelnökök, EB elnök és két tagja) megválasztása. A beérkezett jelöltek nevét a Jelölő Bizottság ismerteti, majd az új jelöltek személyes bemutatkozása történik. A küldötteknek további javaslatai lehetnek még. Ezt követően a tisztségviselők egyenkénti megválasztása történik a Szavazatszámláló Bizottság közreműködésével.
 11. Az új elnök ismerteti programját.
 12. Egyebek, zárszó.

Schőnviszky László
MTE elnök

Book your break