Visszanéző 2009

Visszanéző 2009

120 esztendeje, 1889-ben történt

Turisták Lapja– A Magyarországi Kárpát Egylet frissen alakult Budapesti Osztálya megindítja a Turisták Lapjá-t, a folyóirat 1944 végéig folyamatosan megjelent.

– Jász Géza felolvasást tartott a BBTE szervezésében “A turistaság Budapesten” címmel. A kézbe adott fényképekkel kísért előadás zajos sikert aratott.

– Tavasztól kezdve a helyiérdekű vasút (szent-endrei, haraszti, czinkotai vonalain) 50, nyártól a MÁV és a szabadalmaztatott gőzhajók vonalain 30-60% utazási kedezményt kaptak eleink. A Budapesti Osztály taglétszám már 454 fő.

– Dr. Künstler Ignácz, az MKE Mátra-Osztályának tagja megfogalmazza egy országos turista-kongresszus gondolatát. Felveti az MKE központjának fővárosba történő áthelyezését, ami így jobban tudná segíteni a turistaság fejlődését.

– Dr. Thirring Gusztáv terjedelmes írása: A Pilis és a Dobogókő, Téry Ödön fényképeivel.

– Május 3-án Eötvös Lorándot a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése elnökké választja.

– Megjelenik Thirring tollából a “Kirándulók kalauza a Budapest – Szent-Endrei vasút mentén”.

– A Budapesti Osztály megbízásából és utasításai szerint Kogutowitz Manó megrajzolja a főváros és környéke első, jól használható turista térképét. Az 1:150000 arányú lapot hétszínű kőnyomatként adták ki.

100 esztendeje, 1909-ben történt

– A Turisták Lapja januári számában emlékezik meg a december végén elhunyt Kogutowitz Manóról.

– Serényi Jenő szerkesztésében napvilágot lát a Magyar Si-Klub évkönyve.
– Második, bővített kiadásban kerül ki a nyomdából a Mátrai és gyöngyösi kalauz, az MTE Mátra Osztályának kiadásában, szerkesztője Hanák Kolos.

– A Budapesti Osztály taglétszáma 1270, könyvtárában 2050 tételt őriz.

– Hosszabb cikkben számol be Gabrinyi Sámuel vállalkozó a dobogókői új ház építésének körülményeiről, történetéről.

– A Magyarhoni Földtani Társulat keretében megalakul a Barlangkutató bizottság, vezetője Siegmeth Károly lett.

80 esztendeje, 1929-ben történt

Elkészült a Zsíroshegyen az MTE Péntekiek Asztala által épített menedékház. 40 ággyal, két éttermében vendéglőszerű kiszolgálással várja a turistákat. Barlangászok részére külön öltöző-szoba. Az asztal tagjai hétvégeken vezetést adtak a Solymár fölötti Ördöglyuk látogatásához, téli időben síkurzusokot tartottak.

A Magyar Turista Szövetség szervezésében, Zsitvay Tibor védnöksége alatt országos turista értekezletet tartanak. A Szövetség negyvennél több egyesület huszonegynéhány ezer tagját képviselte. Az értekezlet egyik legfontosabb kérdésköre a tilos területek felszabadítása, a szabad áthaladás joga.

A legalább 25 éves tagsággal rendelkezőket az egyesület ezüst jelvényével tüntetik ki.

Téry emlékserlegMegjelent Déry József szerkesztésében az MTE addigi történelmét feldolgozó, 270 oldalas, számos illusztrációval gazdagított könyv: Négy évtized a magyar hegyek között.

Erődi-Harrach Béla képviselő parlamenti javaslatot nyújtott be, A turistaság törvényes rendezése címmel.

A Természetimádók Társasága átadta a közforgalomnak az újonnan épült kisinóci turistaházat.

Elhelyezték a Vaskapu boltozatán a neves hegymászó, dr. Zsigmondy Elek emléktábláját. Rövid, de gazdag életútját Skolil Vilmos méltatta.
Az MTE Borsodi Bükk Osztálya a miskolci Avason felavatta új turistaotthonát.
Az Egri Bükk Osztály a Várhegyen épített, 12 m magas kilátót és a kibővített menedékházát adta át a turistáknak. A jubileumi év zárásaként Egerben tartotta az egyesület ünnepélyes keretek között vándorgyűlését.

A Lomnici Csoport javaslatára az egyesület elkészíttette a dr Téry Ödön emlékserleget azzal, “hogy minden évben Téry-emlékvacsorát rendezünk, amely emlékvacsorán felváltva minden évben Egyesületünk más-más kiválósága tartson a serleggel kezében emlékbeszédet.”

70 esztendeje, 1939-ben történt

Bernát 002– A visszacsatolt Felvidéken először Rozsnyón alakult új osztálya az egyesületnek.

– Az Esztergomi Osztály keretében alakult Dorogi “Jó szerencsét” Asztaltársaság nagysikerű turistanapot rendezett. A társaság gondnokságába került a forgalomnak megnyitott, Feketehegyen álló menedékház, és vállalták a klastrompusztai ház felügyeletét is.

– Az MTE Sasok Társasága negyedszázados jubileumát ünnepelte.

– Első alkalommal emlékezett meg az MTE hegyi Szent Bernátról, a turisták védőszentjéről. Az idea Schwartz Elemér cisztercita szerzetestől származott. Az ünnepséget a Hármashatárhegyen tartották. A jeles alkalomra Berán Lajos szépmívű rézveretet készített.

– Megjelent Jellinek János tömör, de gazdag tartalmú könyve A magyar természetjárás története címmel.

– Turista irodalmunkban a Vértest elsőként ismerteti Polgárdy Géza A Vértes hegység kalauzá-ban.

-y -y

Book your break