MTE rendkívüli közgyűlés – 2021.10.16. 10:30

MTE rendkívüli közgyűlés – 2021.10.16. 10:30

Szeretettel meghívjuk Magyar Turista Egyesület 2021. évi rendkívüli küldött Közgyűlésére 2021. október 16-án, szombaton 1o óra 30 perckor (1/2 11 órakor), Dobogókőn, a báró Eötvös Loránd menedékházba.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést 11 órakor hívjuk össze, amely az eredeti napirendi pontokkal, a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A Közgyűlés nyilvános, arra minden egyesületi tagot várunk, de szavazati joga – alapszabályunk értelmében – csakis az osztályok által delegált küldötteknek van. (Az osztályok közgyűlést megelőző év december 31.-ig MTE tagdíjat fizető létszáma alapján számolt minden megkezdett 10 fő után delegálhatnak egy küldöttet, a tagdíjat befizetettek közül.)

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Ügyvezető elnöki megnyitó, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezetők és hitelesítők megválasztása, majd a napirendi pontok elfogadása.
  2. A módosított MTE Alapszabály elfogadása. Az Alapszabály módosításához a Közgyűlésen jelenlévő küldöttek ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
  3. Az MTE vezetőségének részleges tisztújítása (alelnökök, EB elnök és két tagja) megválasztása. A beérkezett jelöltek nevét a Jelölő Bizottság ismerteti. A küldöttek további javaslatokat tehetnek még és kérdéseket tehetnek fel a jelölteknek. Ezt követően a tisztségviselők egyenkénti megválasztása történik a Szavazatszámláló Bizottság közreműködésével.
  4. Egyebek, zárszó.

 

Budapest, 2021. szeptember 25.

Schőnviszky László

MTE ügyvezető elnök

Book your break