2015

2016. január-március

Közeleg az Újév, 2015-ben is a Budai hegyekben lesz a hagyományos szilveszteri túránk, 2016-ban lehet válogatni a túrákból. Továbbra is, várok bármilyen programötletet. Közvetlenül, Schőnviszky Lászlónak juttassátok el a következő negyedévi programjavaslatot minden negyedév utolsó hónap 15-ig. Telefon: 200-3319. E-mail: schonviszky@upcmail.hu   Programok:

VISSZANÉZŐ 2013 II.

370 esztendeje, 1634. május elsején született id. Buchholz György, a Magas-Tátra kutatója a Sáros vármegyei Kisszebenben. A wittenbergi egyetemről hazatérve több felvidéki városban tanított és lelkészkedett. Természettudományos érdeklődése vitte a Magas-Tátrába, annak több csúcsán is járt. Elsőként írta le a hegység növényzeti öveit: a rét, az erdő, a törpefenyő és a sziklák régióját. A Szalóki-csúcs … Tovább olvasom VISSZANÉZŐ 2013 II.

VISSZANÉZŐ 2013 I.

Százötven esztendeje, 1863. február 12-én született Jobbágyiban Jász Géza. Gimnáziumi tanulmányait a fővárosban végezte, a természettudományok iránti vonzalma a tanári pálya felé hívogatta. Ám a család anyagi gondjai miatt kereső foglalkozás után kellett néznie, amit a Magyar Földhitelintézetnél talált meg. Az apró-cseprő kereskedelmi teendők azonban szellemét nem kötötték le, szívesen foglalkozott tudományfilozófiai kérdésekkel.    A Magyar … Tovább olvasom VISSZANÉZŐ 2013 I.

VISSZANÉZŐ 2012 IV.

200 esztendeje, október 24-én, Marcaliban született Tóth Ágoston. Tanulmányait a bécsi katona mérnöki akadémián végezte, fiatal mérnökként részt vett az Osztrák-Magyar Monarchia második katonai felmérésében. A szabadságharcban vállalt aktív szerepéért először halálra ítélik, majd az ítéletet húszévi várfogságra változtatják. Nyolc év után, amnesztiával szabadult, és a keszthelyi Georgikon tanára lett. A kiegyezést követően a közlekedési minisztérium … Tovább olvasom VISSZANÉZŐ 2012 IV.

VISSZANÉZŐ 2012 III.

120 esztendeje, júliusában olvashattuk a Turisták Lapjában: „A Magyar Turista Egyesület Budapesti Osztálya két nagyobb feladat megoldására van hivatva. Egyik a főváros természeti szépségekben bővelkedő vidékének feltárása és megismerése, a másik, hogy az érintkezést az egyes vidéki osztályok közt elősegítse. Ez utóbbi cél lebegett e lőttünk akkor is, midőn elhatároztuk, hogy az Alpeseknek Vasmegyében levő ágait … Tovább olvasom VISSZANÉZŐ 2012 III.

VISSZANÉZŐ 2012 II.

210 esztendeje, 1802-ben jelent meg az első nyomtatott térkép és leírás a Baradla barlangról. Készítője Gömör-Kishont vármegye tiszti földmérője, Raisz Keresztély volt. 1766-ban Toporcon született, tanulmányait a pesti mérnöki intézetben fejezte be. Nevéhez fűződik a Torna völgyét Rozsnyóval összekötő út megépítése. A barlangot 1801-ben mérte föl, térképe az akkor ismert két kilométernyi szakaszt ábrázolja. Raisz … Tovább olvasom VISSZANÉZŐ 2012 II.

VISSZANÉZŐ 2012 I.

180 esztendeje, március 19-én a Pozsony vármegyei Szentgyörgyön született Vámbéry Ármin, Wamberger néven. Bár a helyi piarista    gimnáziumban csak hat osztályt tudott elvégezni (azt is szolgadiákként), kiemelkedő nyelvtehetsége révén 25 esztendős korára már vagy húsz, főleg keleti nyelvet sajátított el. Eötvös József anyagi támogatásával indulhatott 1857-ben első, Törökországba vezető útjára. Összeállította a német-török, török-német szótárt, … Tovább olvasom VISSZANÉZŐ 2012 I.

Turistaút korlátozások

Turistaút elterelés a Pilisben A Dobogókőről a Zsivány-sziklához vezető turistaút nyomvonalát a Pilisi Parkerdő a mellékelt térkép szerint áthelyezte. Az erdőhasznosítási munkálatok miatt a terület balesetveszélyessé vált, ezért kérjük. hogy vegyék figyelembe a kihelyezett tájékoztatókat. Korlátozások a Vértesben A 2009. évi XXXVII. törvény 94-96. § alapján 2015. szeptember 10. – október 10. közötti időszakban, naponta 16.00 és reggel 9.00 óra … Tovább olvasom Turistaút korlátozások

Visszanéző 2011 IV.

Jelen „Visszanéző” a szokásosnál kissé hosszabbra sikeredett. Előző alkalommal megígértem, hogy írok a Magyar Turista Egyesület megalakulásának történetéről, tekintve, hogy az végső soron százhúsz esztendeje fejeződött be. Azon a már emlegetett, klastromkúti kiránduláson fogant gondolat megvalósítása nem soká váratott magára. 1888. december 5-én küldetett szét a „Felhívás a Magyarországi Kárpát-Egyesület Budapesti Osztályának megalakítására”. Ebben megfogalmaztattak … Tovább olvasom Visszanéző 2011 IV.

Book your break